Geschiedenis

/Geschiedenis
Geschiedenis2019-01-31T13:08:08+00:00

Geschiedenis

In 1976 is Tino Prins begonnen met het schoonhouden van kantoorpanden en het zemen van ramen in deze panden. Omdat er in korte tijd een aantal klanten bijkwamen, werd het werk voor hem alleen teveel en besloot hij al snel om personeel in te zetten. Binnen vier jaar waren er 40 personen werkzaam en was er sprake van een professioneel schoonmaakbedrijf.

Peter Prins directeur eigenaar Prins SchoonmaakdienstenIn 1991 kwam Peter Prins, de neef van Tino Prins, bij de organisatie werken. Met zijn enthousiasme, gevoel voor kwaliteit én aanleg voor ondernemen werd Peter in 1998 algemeen manager. In 2006 werden deze taken en verantwoordelijkheden omgezet naar de functie en rol van directeur/eigenaar. Door tevreden klanten en via positieve mond tot mond reclame is het bedrijf in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgrote onderneming met diverse schoonmaakspecialiteiten.

Waarom Prins Schoonmaakdiensten?

  • We willen altijd de kwaliteit en service bieden die opdrachtgevers van ons verwachten;
  • We selecteren onze collega’s met de juiste instelling en motivatie;
  • We zijn innovatief en werken met modern materialen en technieken;
  • We zijn een sociale en duurzame organisatie, met oog voor mens en milieu;
  • We vinden heldere en transparante communicatie van groot belang.

Na een offerteaanvraag overleggen wij met de potentiële opdrachtgever over wat wij voor hem/haar kunnen betekenen. Aan de hand van dit gesprek wordt, indien gewenst, een vrijblijvende offerte op maat gemaakt. Hierin wordt duidelijk rekening gehouden met de zaken die in het gesprek aan de orde zijn gekomen.

Team

Wij stellen hieronder graag onze collega’s van het hoofdkantoor voor. Met dit slagvaardige en enthousiaste team werken we dagelijks met veel plezier voor alle opdrachtgevers van Prins!

Peter Prins
Peter PrinsDirecteur
Karin Prins
Karin PrinsFinanciën
Miriam Kohlen
Miriam KohlenOperationele zaken
Gert-Jan Menkveld
Gert-Jan MenkveldRayonleider
Salvador Cabeza
Salvador CabezaRayonleider
Lars VersluisRayonleider
Susanne Peek
Susanne PeekPersoneelszaken
Fase Control
Fase ControlKwaliteitsmanagement

Kwaliteit

Bij schoonmaakbedrijven draait alles om de kwaliteit van het geleverde werk. Onze rayonmanagers zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij maken veel werk van het controleren van het uitgevoerde werk en het evalueren hiervan met de interieurverzorg(st)ers.
Bij de panden waar wij dagelijks schoonmaken, wordt minimaal eenmaal per kwartaal een uitgebreid controlerapport gemaakt. Dit rapport wordt met het uitvoerend personeel besproken. Indien er dingen niet in orde zijn, wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een hercontrole. Deze controle vindt binnen tien werkdagen plaats. De ervaring leert dat het pand er na de uitgebreide controle weer spic en span uitziet.

Naast het uitvoeren van controles zijn rayonmanagers tevens verantwoordelijk voor een regelmatig contact met de opdrachtgever. Door met elkaar in contact te blijven, kunnen wij tijdig inspringen op vragen of opmerkingen van de opdrachtgever.

Materialen en machines

Prins Schoonmaakdiensten maakt gebruik van moderne apparatuur voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Om ons personeel zo goed mogelijk te ondersteunen, investeren wij regelmatig in nieuwe apparatuur. Dit varieert van de aanschaf van een nieuwe hogedruk-unit tot een schrobzuigmachine voor het onderhoud van diverse vloersoorten. Om voortdurend op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van schoonmaakmachines onderhoudt de directie van Prins Schoonmaakdiensten goede contacten met leveranciers.

OSB Keurmerk

Sinds 2012 is het OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en bedrijfsdiensten) keurmerk voor de kwaliteit van dienstverlening in onze branche. We hebben in 2012 dit keurmerk gehaald. Elk jaar worden we getoetst op zaken zoals wetten en regelgeving, de toepassing van Code Verantwoord Marktgedrag, afdracht van belastingen en premies, het naleven van de CAO en uiteraard ook schoonmaak specifieke eisen en het financieel beleid.

OSB keurmerk

MVO

Het zijn al jarenlang veelgehoorde termen: MVO en duurzaamheid. Maar wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Prins Schoonmaakdiensten?

Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Samen met de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) zijn we blij met het tot stand komen van de unieke Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Eind mei 2011 heeft minister Kamp van Sociale Zaken deze Code in ontvangst genomen in Den Haag. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een gezamenlijk initiatief van zowel werkgevers, vakbonden, opdrachtgevers als overheid.

Het doel van de code heeft als doel de effecten van marktwerking op de arbeidsomstandigheden in de branche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat ook kwaliteit van de uitvoering van schoonmaakwerk en arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.